Apie HARPS


HARPS yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centro platforma, kurios veiklos sritis ir pagrindinis tikslas – meninių tyrimų ir atlikimo studijų kuravimas ir plėtra.  Šiame mokslinių ir meninių tyrimų darinyje koncentruojama ir plėtojama LMTA meno doktorantų ir tyrėjų veikla, organizuojami pažinimą skatinantys ir tyrimų rezultatus pristatantys renginiai.

HARPS paskirtis – inovatyviomis meninių ir mokslinių tyrimų idėjomis prisidėti prie Lietuvos atlikimo meno, jo profesionalių studijų ir meninių tyrimų plėtros bei tarptautiškumo. Vykdant HARPS veiklą pasitelkiamas platus temų spektras bei sugretinamos įvairios patirtys, atveriančios naujas atlikimo menų ir performatyvumo perspektyvas. Numatytos tematikos tyrimai pasitarnauja tiek geresniam kultūrinių tradicijų pažinimui ir jų puoselėjimui, tiek ir inovatyviam kūrybinio ir mokslinio potencialo panaudojimui. Šios platformos veikla pirmąsyk Lietuvoje siekiama:

  • suvokiant esamų muzikos atlikimo studijų plėtros ir įvairovės poreikį, pateikti kompleksišką muzikos atlikėjų veiklos, muzikinių, kultūrinių ir socialinių jų funkcijų analizę ir prisidėti kuriant tarpdisciplininio muzikos atlikimo meno tyrinėjimo modelius;
  • išnaudoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos potencialą stiprinant muzikos atlikimo analizės ryšius su teatro ir šokio performatyvumo studijomis;
  • mokslinių studijų, meninių tyrimų ir atlikimo praktikos sąšaukos tikslais inicijuoti liekamąją vertę turinčius nacionalinius ir tarptautinius renginius: kūrybines dirbtuves, meistriškumo kursus, konferencijas, tyrimų festivalius ir kt.

HARPS buvo įkurta 2013 m. kaip Lietuvos mokslo tarybos finansuoto kultūrinės plėtros projekto „Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“ dalis.