Bažnyčių vargonininkų meistriškumo kursai


Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus universiteto Mažoji aula, Šv. Jonų bažnyčia, 2013 m. lapkričio 25–27 d.
(Jono Jurkūno nuotraukos)