Meno doktorantų susirinkimas


Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vargonų auditorija, 2013-09-11
(Jono Jurkūno nuotraukos)