Vargonininkų meistriškumo kursai


Paskaita-demonstracija „Didieji Šv. Jonų bažnyčios vargonai: istorija ir dabartis“, lekt. dr. Vidas Pinkevičius. Meistriškumo kursų vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“ atidarymas, VU Šv. Jonų bažnyčia, 2013 lapkričio 25 d.


Harmonijos ir improvizavimo vargonais kursas pradedantiesiems (I dalis), lekt. dr. Vidas Pinkevičius. Meistriškumo kursai vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“, Bonifratrų bažnyčia, 2013 11 25


Harmonijos ir improvizacijos vargonais kursas pradedantiesiems (II dalis), lekt. dr. Vidas Pinkevičius. Meistriškumo kursai vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“, Bonifratrų bažnyčia, 2013 11 25


Harmonijos ir improvizacijos vargonais kursas pradedantiesiems (III dalis), lekt. dr. Vidas Pinkevičius. Meistriškumo kursai vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“, Bonifratrų bažnyčia, 2013 11 25


Harmonijos ir improvizacijos vargonais kursas pradedantiesiems (IV dalis), lekt. dr. Vidas Pinkevičius, Meistriškumo kursai vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“ Bonifratrų bažnyčia, 2013 11 25


Harmonijos ir improvizacijos vargonais kursas pradedantiesiems (V dalis), lekt. dr. Vidas Pinkevičius, Meistriškumo kursai vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“, Bonifratrų bažnyčia, 2013 11 25


Harmonijos ir improvizacijos vargonais kursas pradedantiesiems (VI dalis), lekt. dr. Vidas Pinkevičius, Meistriškumo kursai vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“, Bonifratrų bažnyčia, 2013 11 25


Harmonijos ir improvizacijos vargonais kursas pradedantiesiems (VII dalis), lekt. dr. Vidas Pinkevičius, Meistriškumo kursai vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“, Bonifratrų bažnyčia, 2013 11 25


Harmonijos ir improvizacijos vargonais kursas pradedantiesiems (VIII dalis), lekt. dr. Vidas Pinkevičius, Meistriškumo kursai vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“, VU Mažoji aula, 2013 11 27


Harmonijos ir improvizacijos vargonais kursas pradedantiesiems (IX dalis), lekt. dr. Vidas Pinkevičius. Meistriškumo kursai vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“, VU Mažoji aula, 2013 11 27


Harmonijos ir improvizacijos vargonais kursas pradedantiesiems (X dalis), lekt. dr. Vidas Pinkevičius. Meistriškumo kursai vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“, VU Mažoji aula, 2013 11 27


Vidas Pinkevičius. Tema ir variacijos choralo “Meinen Jesum lass ich nicht” tema (atl. dr. Vidas Pinkevičius). Meistriškumo kursų vargonininkams „Bažnyčios vargonininkas – polifunkcinė kultūros figūra“ uždarymas: finaliniai lektorių akordai. VU Šv. Jonų bažnyčia, 2013 11 27