Meno doktorantūra


Nuo 2010 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija rengia Muzikos ir Teatro ir kino krypčių meno daktarus. Meno doktorantūros paskirtis – rengti menininkus tyrėjus, kurie savo veikloje derintų meninę kūrybą ir jos tyrimus, remdamiesi savo menine branda ir tyrėjo įgūdžiais praturtintų atstovaujamą meno kryptį vertingomis įžvalgomis ir naujomis žiniomis, dalyvautų meno sklaidoje. LMTA meno doktorantūros programos apima muzikos, teatro ir kino krypčių studijas, meno projekto rengimą ir viešą jo pristatymą (gynimą). Šiuo metu LMTA meno doktorantai rengia 30 meno projektų.