Apginti meno projektai


Meno doktorantūros studijos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vykdomos nuo 2010 m. Pirmieji meno projektai buvo ginami 2014 m. pabaigoje.

Pasirinkite Jus dominančią kryptį:

Muzikos krypties meno doktorantūra

Pianisto-akompaniatoriaus vaidmuo solisto meninėje veikloje: fiziologiniai ir psichologiniai aspektai
Indrė Baikštytė (koncertmeisteris)

Neakademinės muzikos atlikimo praktikų taikymas akademinio pianisto lavinime
Motiejus Bazaras (fortepijonas)

Garsinės-technologinės obojaus galimybės ir šiuolaikinės raiškos naujovės
Robertas Beinaris (obojus)

XX a. pab.–XXI a. pr. koncertinių kanklių repertuaro pokyčiai ir šiuolaikinės atlikimo tendencijos
Aistė Bružaitė (kanklės)

Soneto interpretacija XX a. kamerinėje vokalinėje muzikoje: žodis–garsas, partitūra–atlikimas
Paulė Gudinaitė (koncertmeisteris)

XVIII–XXI a. fleitos vibrato: kontekstai ir interpretacijos
Eglė Juciūtė (fleita)

Lietuvos alto menas: pedagogika ir kūryba
Jurgis Juozapaitis (altas)

Apie akusmatiškumą: neregimo garso apraiškos XX-XXI a. muzikos komponavimo kontekstuose
Jonas Jurkūnas (kompozicija)

Lietuvos chorinio dirigavimo mokyklos: identifikacijos, sąveikos ir modernėjimas
Egidijus Kaveckas (choro dirigavimas)

Komiškumo raiška XX a. antros pusės vokaliniuose cikluose
Eglė Kižytė-Ramonienė (koncertmeisteris)

F. Chopinas ir M. K. Čiurlionio ankstyvoji kūryba fortepijonui: kūrybinės paralelės, sąšaukos ir įtaka
Gabrielė Kondrotaitė (fortepijonas)

Archetipo Savastis raiška naujoje lietuvių vargonų muzikoje
Jūratė Landsbergytė-Becher (vargonai)

Muzikinės naracijos komponavimo būdai postdraminiame teatre
Rita Mačiliūnaitė-Dočkuvienė (kompozicija)

Struktūriniai ir ikistruktūriniai sonorinės muzikos komponavimo aspektai
Andrius Maslekovas (kompozicija)

Drone muzikos komponavimo principai
Mykolas Natalevičius (kompozicija)

Sakralumas kūryboje fortepijonui: ženklai ir interpretacija
Gabija Rimkutė (fortepijonas)

Buffet versus Heckel: dviejų fagoto sistemų sąveikos ir konfrontacijos
Žilvinas Smalys (fagotas)

Italų ir prancūzų baroko vokalinės muzikos ornamentika: istorinių šaltinių lyginamoji analizė
Saulė Šerytė (dainavimas)

M. K. Čiurlionio variacijų Sefaa Esec ir Besacas eskizai: redagavimo teorija ir praktika
Virginija Unguraitytė Levickienė (fortepijonas)

Dinamikos fenomenas baroko muzikoje klavesinui
Balys Vaitkus (klavesinas)

Teatro ir kino krypties meno doktorantūra