Buffet versus Heckel: dviejų fagoto sistemų sąveikos ir konfrontacijos


Doktorantas: Žilvinas Smalys
Tiriamojo darbo konsultantė: doc. dr. Judita Žukienė
Katedra: Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų
Meno doktorantūros projektas apgintas eksternu 2015 m.

Anotacija

Žilvinas Smalys

Šiandieninėje muzikos atlikimo praktikoje naudojamos dvi koegzistuojančios Buffet ir Heckel fagoto sistemos, besiskiriančios viena nuo kitos savo konstrukcija, tembru ir atlikimo jomis specifika, taip pat turinčios skirtingą raidos kelią. Iš kitos pusės, jos savo techninėmis galimybėmis bei tembriniais kriterijais visiškai atitinka reikalavimus, keliamus fagotui solinėje, kamerinėje bei simfoninėje muzikoje. Dviejų sistemų evoliucija paliko pėdsaką skirtingose atlikimo mokyklų bei šalių tradicijose, o skirtingos jų savybės neretai veikė kompozitorių požiūrį į fagotą bei jo galimybes. Pasitelkus konkrečius orkestrinės bei solinės muzikos pavyzdžius, įmanoma išskirti esminius bruožus, įtakojančius nevienodą Buffet bei Heckel sistemų fagotų panaudojimą, tuo pačiu paneigiant kai kurias klaidingas stereotipines nuostatas.

Dviejų fagoto sistemų koegzistavimo problematika nėra pakankamai išnagrinėta. Sudėtingas nuolat besikeičiančių aplinkybių kompleksas lėmė besikeičiantį muzikantų palankumą vienai ar kitai sistemai, todėl jų pasiskirstymo balansas pasaulyje per daugelį dešimtmečių radikaliai keitėsi. Šiame darbe analizuojamas fagoto konstrukcijos progresas, dviejų sistemų atsiradimas, jų konkurencija ir šios konkurencijos padariniai sujungia į vieną grandinę istorinius faktus, su dviejų sistemų paraleliniu egzistavimu susijusius klausimus ir šiandieninės situacijos charakteristiką. Tai leidžia daryti prielaidas apie tolimesnę fagoto meno raidą bei instrumento evoliuciją XXI amžiuje.