Drone muzikos komponavimo principai


Doktorantas: Mykolas Natalevičius
Vadovai: prof. dr. Rimantas Janeliauskas, prof. dr. Ričardas Kabelis
Katedra: Kompozicijos
Doktorantūros laikotarpis: 2011–2015

Anotacija

Mykolas Natalevičius

Mykolas Natalevičius

Meninis tyrimas „Drone muzikos komponavimo principai“ yra nukreiptas į XX a. antroje pusėje eksperimentinės muzikos sferoje atsiradusią kryptį – drone muziką. Šis stilius muzikologinėje literatūroje beveik nėra sistemingai tyrinėtas (Demers, 2010) nors drone muziką kūrę kompozitoriai (La Monte Youngas, Phillas Niblockas, Charlemagne Palestine ir kiti) yra pripažinti ir laikomi reikšmingais novatoriais, jų muzika padarė didelę įtaką šiuolaikinės elektroninės muzikos raidai.
Šiuo tyrimu siekiama atskleisti drone stiliaus muzikinę koncepciją, kontekstą, techninius ir kognityvinius aspektus. Taip pat analizuojama informacijos dinamika drone muzikoje, planuojama sukurti kompiuterinę programą šio stiliaus kūriniams nagrinėti. Tyrimas atliekamas naudojant sisteminę bei lyginamąją analizę ir eksperimentą (pagal atrastus modelius kuriant kūrinius). Pastaraisiais metais autoriaus skaityti pranešimai šia tema: „Drone muzikos kūrinių analizės prielaidos“ (2011 m. LMTA konferencijoje „Modernizmo diskursas šiuolaikiniame Lietuvos mene“), „Laiko aspektai drone muzikoje“ (2013 m. konferencijoje „Muzikos komponavimo principai: ritmo fenomenas“), „Drone (r)evolution“ (Europos inovacijų parodoje „ICT 2013: Create, Connect, Grow“).