Italų ir prancūzų baroko vokalinės muzikos ornamentika: istorinių šaltinių lyginamoji analizė


Doktorantė: Saulė Šerytė
Vadovai: prof. Vladimiras Prudnikovas, doc. dr. Laima Budzinauskienė
Katedra: Dainavimo
Doktorantūros laikotarpis: 2010–2014

Anotacija

Saulė Šerytė

Saulė Šerytė | Andriaus Mikšio nuotr.

S. Šerytės tiriamojo darbo tema – „Italų ir prancūzų baroko vokalinės muzikos ornamentika: istorinių šaltinių lyginamoji analizė“ – Lietuvos muzikologijoje yra dar menkai ištyrinėta. Remiantis autentiškais XVI–XVII a. rašytiniais ir muzikiniais šaltiniais, šiame darbe nagrinėjami italų ir prancūzų baroko vokalinės muzikos ornamentikos ypatumai. Ornamentika yra reikšmingas baroko vokalinės muzikos sudedamasis elementas, kurio tyrimai atskleidžia stilistinius baroko muzikos skirtumus. Italų ir prancūzų baroko stiliai darbe pasirinkti kaip dvi įtakingiausios bei ryškiausiais skirtumais pasižyminčios baroko mokyklos. Meninio tyrimo tikslas – išanalizuoti ornamentikos ypatumus italų ir prancūzų baroko vokalinėje muzikoje, tokiu būdu skatinant istoriškai pagrįsto atlikimo įsitvirtinimą Lietuvos atlikėjų praktikoje. Taip pat siekiama metodologinės naudos Lietuvos vokalo pedagogams, dėstantiems baroko vokalinę muziką. Darbe išskiriami šie kompozitoriai ir traktatų autoriai: italų baroko vokalinėje muzikoje – G. Caccini, G. B. Bovicelli, F. Tosi, prancūzų muzikoje – M. P. de Montéclairas, B. de Bacilly. Šių autorių traktatų dalys apie ornamentiką S. Šerytės darbe pirmą kartą verčiamos į lietuvių kalbą, skelbiamos ir analizuojamos.