Literatūrinio soneto muzikinės interpretacijos XIX–XXI a. kultūroje


Doktorantė: Paulė Gudinaitė
Vadovės: prof. Irena Uss-Armonienė, prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė
Katedra: Koncertmeisterio
Doktorantūros laikotarpis: 2013–2017

Anotacija

Paulė Gudinaitė

Paulė Gudinaitė

Tiriamąją šio meno projekto dalį sudaro meniniai tyrimai, apjungiantys kelias vokalinės muzikos analizavimo tradicijas: muzikologinę (žanro, žodžio-muzikos sąveikos aspektai, kultūrinio konteksto klausimai) ir atlikimo studijų. Tyrimų tikslas yra atskleisti literatūrinio soneto (vieno rafinuočiausių ir sudėtingiausių poetinių formų, kartu neretai siejamo su Renesanso kultūros įvaizdžiais ir simbolika) muzikinių interpretacijų ypatumus žanriniu, istoriniu ir kultūriniu aspektais. Didžiausias dėmesys yra skiriamas žanrinės-struktūrinės literatūrinio soneto specifikos transformacijai D. Šostakovičiaus ir B. Britteno muzikinėje kūryboje bei šių kompozitorių muzikinių sonetų atlikimo interpretacijoms kultūrinių inspiracijų ir asociacijų poveikio aspektais.

Kūrybinėje meno projekto dalyje yra rengiami ir atliekami XIX–XXI a. rusų, lietuvių, vokiečių, anglų, italų ir prancūzų kompozitorių sonetai bei kiti kamerinės vokalinės muzikos kūriniai balsui ir fortepijonui. Gilinamasi į skirtingų epochų ir kultūrų diktuojamus stilistinius ypatumus, atskleidžiamos ir sprendžiamos šiuos kūrinius atliekant pianistui-koncertmeisteriui kylančios problemos.