M. K. Čiurlionio variacijų Sefaa Esec ir Besacas eskizai: redagavimo teorija ir praktika


Doktorantė: Virginija Unguraitytė Levickienė
Vadovai: prof. Zbignevas Ibelgauptas, doc. dr. Audra Versekėnaitė, doc. dr. Laima Budzinauskienė
Katedra: Fortepijono
Doktorantūros laikotarpis: 2012–2017

Anotacija

Virginija Levickienė

Virginija Levickienė

Muzikos kūrinių redagavimas – vienas pagrindinių muzikos teksto rengimo leidybai procesų, kurio eigą ir rezultatą lemia individualūs redaktoriaus sprendimai. Remiantis W. A. Mozarto, L. van Beethoveno, F. Chopino, E. Griego, G. Mahlerio, Ch. Iveso kūrinių redagavimo procesus tyrinėjusių muzikologų (E. G. Heinemanno, Ch. A. Georgiou, J. R. Browno, H. W. Hitchcocko, N. Zahlerio, F. Bouwmano ir kt.) įžvalgomis, pastebėta, kad tų pačių kūrinių teksto pateikimas skirtinguose leidiniuose varijuoja. Autentiškai kompozitoriaus užrašytas kūrinio tekstas paprastai yra prieinamas tik autorinių rankraščių arba faksimilių pavidalu.

Tiriamojo darbo problema yra M. K. Čiurlionio variacijų Sefaa Esec ir Besacas urteksto publikacijų parengimas. 1904–1905 m. M. K. Čiurlionio sukurti ciklai ne tik žymi vėlyvojo, modernia muzikos kalba grindžiamo kūrybos laikotarpio pradžią, bet ir atspindi M. K. Čiurlionio rankraščių dešifravimo problemiškumą – kūriniai užrašomi paskubomis ir beveik visada tik juodraštyje. M. K. Čiurlionio Sefaa Esec ir Besacas autografo eskiziškumas nulėmė sudėtingą šių kūrinių redagavimą. Iki šiol ciklus publikavę redaktoriai (Stasys Šimkus, Jadvyga Čiurlionytė, Vytautas Landsbergis, Dorothea Eberlein, Darius Kučinskas, Rokas Zubovas) variacijų tekstą interpretavo labai įvairiai, todėl atsirado net keletas skirtingų Sefaa Esec ir Besacas variantų.

Šiame darbe pirmą kartą atliekamas išsamus M. K. Čiurlionio variacijų Sefaa Esec ir Besacas rankraščių bei visų publikuotų redakcijų palyginimas, atskleidžiantis esmines M. K. Čiurlionio kūrinių fortepijonui redagavimo tendencijas ir galimas perspektyvas. Tiriamojo darbo tikslas – remiantis pasaulinėje redagavimo praktikoje įsitvirtinančiomis teorinėmis kūrinių redagavimo tendencijomis bei publikuotų M. K. Čiurlionio variacijų Sefaa Esec ir Besacas redakcijų pavyzdžių analize, parengti naujas, kuo artimesnes autentiškam kompozitoriaus rankraščiui variacijų Sefaa Esec ir Besacas urteksto versijas ir jas atlikti (garso įrašai ir nauji variacijų urtekstai pateikiami darbo prieduose).