Neakademinės muzikos atlikimo praktikų taikymas pianisto lavinime


Doktorantas: Motiejus Bazaras
Vadovai: prof. Petras Geniušas, prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė
Katedra: Fortepijono
Doktorantūros laikotarpis: 2012–2016

Anotacija

Motiejus Bazaras

Tiriamajame darbe tyrinėjamas pianisto meistriškumas techninių įgūdžių lavinimo ir muzikinio mąstymo pusiausvyros aspektu. Tyrimo kryptį lėmė suvokimas, jog meistriškumas yra svarbiausia savybė, užtikrinanti dalyvavimą šiuolaikinėje muzikos rinkoje, pateikiančioje vis įdomesnių iššūkių pianistams atlikėjams: kompetencijos ribos bandomos kompozitoriams įtraukiant vis išradingesnes technikas bei išraiškos priemones, inspiruotas ir neakademinėse muzikos kultūrose sutinkamomis idėjomis. Neretai pianistams tenka įsigilinti į savitą stilių, stengtis kuo įtikinamiau bei profesionaliau jį perteikti. Todėl siekiama atskleisti neakademinės muzikos atlikimo praktikų, praturtinančių akademinio pianisto techninius įgūdžius bei muzikinį mąstymą, pagrindžiančių pianisto atlikėjo, dalyvaujančio muzikos rinkoje, universalumo naudą, galimybes.

Problematika nagrinėjama įvairiais aspektais. Siekiant išryškinti pedagogikos galimą inertiškumą, fortepijono meno kultūra apibrėžiama kaip socialinės veiklos sfera, taikant Pierre’o Bourdieu lauko sociologijos apibrėžimą ir terminologiją. Nagrinėjama, kaip kito fortepijoninis repertuaras kanono sampratos ir šiuolaikinės muzikinės rinkos atžvilgiu. Remiantis suformuotu teorijos pagrindu, empiriniais kokybiniais ir kiekybiniais tyrimais, išryškinamos Lietuvos fortepijono pedagogikos vystymosi tendencijos bei nuostatos novatoriškumo aspektu, išsamiau nagrinėjamos pianistų refleksijos universalumo klausimais. Aptariami atlikimui reikšmingi muzikinio mąstymo ir muzikinio garso percepcijos principai, taip pat istoriškai ir idėjiškai susiklosčiusi technikos lavinimo būdų priešprieša bei autoriaus siūlymai taikyti neakademinės muzikos atlikimo praktikų elementus ritmui ir harmonijos įgūdžiams gerinti.