Garsinės-technologinės obojaus galimybės ir šiuolaikinės raiškos naujovės


Doktorantas: Robertas Beinaris
Vadovai: prof. Algirdas Vizgirda, prof. dr. Audronė Žiūraitytė
Katedra: Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų
Doktorantūros laikotarpis: 2013–2014
(ištęstinės meno doktorantūros studijos meno licenciatams)

Anotacija

Robertas Beinaris

Robertas Beinaris

Šiame meno projekte siekiama atskleisti visas technines obojaus raiškos galimybes bei naujoves, tembrinį obojaus spalvingumą, intonacinę raišką, jų amplitudės išplėtimą. Siūlomi konkretūs nauji technologiniai užsibrėžto tikslo sprendimai. Pristatomi naujas raiškos galimybes suponuojantys obojaus preparavimo, pirštuotės variantai. Aptariami nauji grojimo būdai: atskiromis obojaus dalimis, tik liežuvėliais, taip pat liežuvėlių gilzėmis arba obojumi su keliais liežuvėliais. Atliekami originalūs obojaus sklindančio garso akustiniai tyrinėjimai. Pasitelkiant fortepijono ar mušamųjų instrumentų rezonansą atskleidžiami subtilių niuansų prisodrinti obojaus sklindančio garso pakeitimo resursai. Aptariamos visos viengarsės ir daugiagarsės grojimo galimybės bei specifika, visų atlikimo galimybių pritaikymas giminingiems obojui instrumentams. Siūlomi autoriaus nauji atrasti grojimo būdai bus pristatyti CD ir DVD prieduose. Autoriaus pateikti atradimai – preparavimo būdai, grojimas liežuvėliais, sklindančio garso krypties pakeitimas – nėra savitiksliai, jie praturtina muzikos skambėjimą ir padeda kompozitoriams maksimaliai įgyvendinti savo idėjas.