Režisieriaus Gintaro Varno aktorių ugdymo principai: studijų proceso tikslai ir rezultatai (2005–2009)


Doktorantė: Elzė Gudavičiūtė
Vadovai: prof. Jonas Vaitkus, prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė
Katedra: Vaidybos ir režisūros
Doktorantūros laikotarpis: 2013–2017

Anotacija

Elzė Gudavičiūtė

Elzė Gudavičiūtė | Giedrės Šilinskaitės nuotr.

Tiriamajame darbe įvertinama režisieriaus-pedagogo Gintaro Varno darbo specifika lietuviškos aktorių ruošimo mokyklos ir profesionalios teatro scenos kontekste: įvardijami režisieriaus G. Varno aktorių ugdymo principai, analizuojami Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijų proceso metu (2005–2009) pedagogo iš(si)kelti mokymo tikslai ir nustatomi studentų pasiekti rezultatai. Įvardyta ugdymo metodika vertinama remiantis studijų metais kolektyvinės kūrybos principu sukurtais diplominiais spektakliais „Žvaigždžių kruša“ (2007) ir „Dekalogas“ (2008). Siekiant giliau atskleisti tolimesnius ugdymo metodikos rezultatus profesionalioje scenoje, įvertinamas vaidybos studijas baigusių devynių G. Varno studentų ir režisieriaus-pedagogo tolesnis kūrybinis bendradarbiavimas 2009–2016 m. sukurtuose spektakliuose bei šių G. Varno išugdytų aktorių pasiekimai ir meninė raiška kitų Lietuvos teatro ir kino režisierių darbuose. Darbo eigoje atvejo studijos metodiniai nurodymai naudojami kaip kompleksinio tyrimo dalis ir derinami su giluminio interviu, lyginamuoju istoriniu bei įvairių šaltinių lyginamosios analizės metodais.

G. Varno kūryba šiuolaikiniame Lietuvos teatro lauke – akivaizdi ir iki šiol tebesitęsianti valingų, aktyvių ir atsakingų teorinių bei praktinių teatro meno tyrimų eiga. Šio tiriamojo darbo naujumo aspektą teatro meno ir teatrologijos mokslo kontekste pagrindžia siekis pirmą kartą ištirti ir apibrėžti G. Varno vykdomo aktorių ugdymo specifiką, įvertinti pasiektus būsimų vaidybos meno specialistų akademinio išsilavinimo rezultatus. Darbe suformuluoti teiginiai gali būti pravartūs tolesniems tyrimams, kitų Lietuvos režisierių-pedagogų aktorių ugdymo metodikų analizėms. Kartu su šio darbo pagrindiniu tekstu teatro istorijos archyvui išlieka ir prieduose pateiktas išsamus kiekvieno G. Varno mokinio, 2009 m. vaidybos bakalauro studijas baigusio aktoriaus, požiūris į patirtą aktorinės meistrystės ugdymo metodiką ir savo mokytojo taikytų pedagoginių principų reikšmę, kuri užfiksuota išsamiuose interviu apie studijų metus.