Aktoriaus komunikacija šiuolaikiniame Lietuvos vaikų teatre


Doktorantė: Joana Narvidė
Vadovai: prof. Jonas Vaitkus, prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė
Katedra: Vaidybos ir režisūros
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2010-2018

Anotacija

Joana Narvidė