Archetipų įtaka sonorinės muzikos struktūrai ir komunikacijai


Doktorantas: Andrius Maslekovas
Vadovai: prof. dr. Rimantas Janeliauskas, doc. Raminta Šerkšnytė
Konsultantas: doc. dr. Mārtiņš Viļums
Katedra: Kompozicijos
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2012–2016

Anotacija

Andrius Maslekovas

Andrius Maslekovas

Šiuo tyrimu autorius siekia įsigilinti į sonorinę muziką: jos struktūrą, komponavimo principus bei komunikavimo modelius, padedančius šiai muzikai išlaikyti santykį su Vakarų muzikos tradicija ir tuo pačiu praplėsti jos ribas.
Šiame tyrime muzika vadinama „sonorine“, kai jos tembro, spalvų, ir / ar faktūros kaitos parametrai yra svarbesni už tradicinėje muzikoje dominuojančius melodikos (linearikos), ritmo ir harmonijos (vertikalės) kaitos parametrus, kuomet kompozitorius akivaizdžiai koncentruojasi į skambesio kaitą, o ne į formalius muzikos procesus. Tokiu būdu į tyrimo lauką patenka didelė dalis XX a. antros pusės bei XXI a. pradžios kompozitorių, kurie nėra tiesiogiai sietini su lenkų muzikologijoje naudojamomis sonorizmo ir sonoristikos sąvokomis. Autorius daro prielaidą, jog ši muzika remiasi tam tikrais bendrybiniais komunikavimo modeliais ir archetipiniais struktūravimo principais, kurie sudaro palankias sąlygas šiai, atrodytų, visai Vakarų muzikos tradicijai prieštaraujančiai muzikai, egzistuoti toje pačioje terpėje kaip ir Vakarų muzikos klasika.
Tyrimo autoriui, kaip kompozitoriui, įgyvendinant menines idėjas sonorinės muzikos estetika vaidina itin svarbų vaidmenį. Tad kūrybinė šio meno projekto dalis yra glaudžiai susijusi su tyrimo tema: čia atsiskleidžia autoriaus teorinių prielaidų įgyvendinimas kompozicinėje praktikoje. Savo meno doktorantūros studijas jis ketina baigti stambiu kūriniu simfoniniam orkestrui, kuriame atsispindėtų teoriniame darbe atskleisti sonorinės muzikos komponavimo principai.