Atlikimo stiliaus darna ir ekspresija netradicinės sudėties ansambliuose


Doktorantė: Ugnė Antanavičiūtė
Vadovės: doc. dr. Indrė Baikštytė, prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė
Katedra: Kamerinio ansamblio
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2015–2019

Anotacija

Ugnė Antanavičiūtė

XX a. pabaigoje pastebimas muzikos tyrimų posūkis nuo muzikos kūrinių bei jų interpretacijų analizės link atlikimo procesų nagrinėjimo, atliepiančio ir ansamblinės muzikos praktikos problemos aktualumą.

Doktorantės praktika nehomogeniškų instrumentų sudėties ansambliuose iškėlė svarbias atlikimo problemas: ansamblinę sinchronizaciją ir ansamblinį ekspresyvumą. Organiškai su kūrybine veikla ir doktorantūros meno projektu susijęs tyrimas plėtoja aktualius atlikimo meno klausimus tarpdisciplininėje teorinėje aplinkoje. Ši nauja prieitis ir meninių tyrimų kontekstas yra šiuolaikinės muzikos kultūros transformacijos išdava, diktuojanti platesnį darnos suvokimą, iškelianti vis daugiau problemų tiriant ansambliškumą. Remdamasi inovatyviomis atlikimo meno studijų ir meninių tyrimų prieitimis, doktorantė gilinasi į darnos ir ekspresijos raišką netradicinės sudėties ansamblių atlikimo praktikoje. Šios dvi, viena kitą papildančios tyrimo dalys siekia atskleisti bei išryškinti universalias (paradigmines) ansamblinio atlikimo sinchronizacijos kategorijas, kurios meniniame tyrime išskleidžiamos psichofiziniu, psichosocialiniu ir socialkultūriniu aspektais. Taip pat tyrimo autorė siekia sudaryti atlikimo stiliaus ekspresijos taksonomiją, suformuoti ir taikyti tam tikrą metodiką muzikinės ekspresijos tyrimuose.

Kūrybinė meno projekto dalis itin susieta su meno projekto tyrimu, kurio temą suponavo atlikėjiška praktika trio „Claviola“. Pažymėtina atkakli ir sąmoninga pastanga gausinti klarneto, alto ir fortepijono trio skirtą lietuvių kompozitorių kūrybą. Atlikėja tampa naujų kūrinių redaktore, siekia atskleisti lietuviškų kūrinių stilistines modifikacijas, stiliaus pokyčių eigą, rūpintis mišrios instrumentų sudėties ansamblio atliekamos muzikos sklaida.
Meno doktorantūros metu kūrybinė veikla-praktika tampa empirine laboratorija tyrimui, o tyrimas įtakoja menines interpretacijas bei ieško/siūlo iškylančių ansamblinio atlikimo problemų sprendimus.