Šiuolaikinių scenos kūrėjų balsinė raiška: sąsajos su etninėmis tautų balsinėmis tradicijomis


Doktorantė: Brigita Bublytė
Vadovai: prof. Jonas Vaitkus, doc. dr. Ramunė Balevičiūtė
Konsultantė: prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė
Katedra: Vaidybos ir režisūros
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2014-2018

Anotacija

Brigita Bublytė

Brigita Bublytė

Tiriamojoje šio meno doktorantūros projekto dalyje mėginama rasti bendrus balsinės raiškos elementus, egzistuojančius ir etninėse įvairių tautų balsinėse tradicijose, ir šiuolaikinio atlikėjo kūryboje. Siekiama atskleisti balso kaip dvigubos funkcijos ir dvigubos produkcijos – kalbos ir muzikos – fenomeną.

Apžvelgiamos pasaulio ir Lietuvos balsinės tradicijos bei XX ir XXI a. teorijos ir praktikos, susijusios su balsine raiška. Tyrinėjant sutartines, flamenco, dhupad de cante, canto difonico bei pansori, ypatingas dėmesys skiriamas keturiems balsinės raiškos elementams: kvėpavimui, rezonatorių sistemai, balso stygoms ir artikuliacinei sistemai. Toliau darbe tiriama, kaip šie elementai funkcionuoja šiuolaikinio scenos atlikėjo raiškoje, kuo skiriasi balsinė raiška natūraliai gyvuojančioje etninėje aplinkoje ir meniškai organizuotoje spektaklio situacijoje.

Darbe taip pat susisteminama ir perteikiama asmeninė autorės – kūrėjos ir pedagogės – patirtis. Aptariama darbo su aktorių ir dainininkų balsais problematika. Iškeliama balso kaip vieno pagrindinių scenos kūrėjų raiškos elementų svarba.

Kūrybinė meno projekto dalis yra spektaklis, kuriame lietuviškosios sutartinės susitinka su kitomis etninėmis tradicijomis. Sugretinant kontrastuojančias etninės muzikinės išraiškos formas, siekiama atskleisti paslėptą kultūrų grožį, išsaugant pagrindinius jų etninius kodus ir atrandant tai, kas gimsta iš šio komunikatyvaus atsivėrimo. Taip pat ruošiamas monospektaklis.