Fakcija: tikrovės ir fikcijos sampynos teatre ir kine


Doktorantė: Živilė Elena Mičiulytė
Vadovės: prof. Janina Lapinskaitė, doc. dr. Ramunė Balevičiūtė-Liugienė
Konsultantė: doc. dr. Renata Šukaitytė
Katedra: Kino ir televizijos
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2016–2020

Anotacija

Živilė Elena Mičiulytė

Tiriamojoje meno doktorantūros projekto „Fakcija: tikrovės ir fikcijos sampynos teatre ir kine“ dalyje analizuojami įvairūs hibridiniai spektakliai ir filmai, kuriuose pastebimas tikrovės ir fikcijos susiliejimas, sąveika, dažnu atveju pasireiškianti dokumentinių ir fiktyvių, vaidybinių elementų gretinimu tame pačiame teatro spektaklyje ar kino filme.

Šių hibridinių kūrinių recenzijose dažnai vartojamos tokios sąvokos kaip „dokumentinė drama“, „dokumentinė fikcija“, „surežisuota dokumentika“, „dramatizuota dokumentika“ ir pan. Lietuvoje kurti spektakliai bei filmai taip pat neišvengia šių apibūdinimų, taigi tyrime yra reflektuojami būtent Lietuvos mene atsirandantys „fakcijos“ kūriniai, t. y. faktų ir fikcijos sampynos atvejai teatre ir kine, išskiriamos jų rūšys, konstravimo būdai ir tikslai, kurių kūrėjai siekia, kurdami tokio tipo kūrinius.

Darbe nagrinėjamos teorinės prieigos, aktualizuojančios tikrovės ir fikcijos sampynas meno kūriniuose, nagrinėjamos dvi išskirtos „fakcijos“ rūšys, – dokumentika su žaidybiniais elementais ir vaidybiniai kūriniai su „tikrovės įsiveržimais“, – aptariami konkretūs kūriniai, kuriuos galima priskirti vienai ar kitai rūšiai, taip pat analizuojami kūrėjų interviu.

Kūrybinė meno projekto dalis susideda iš dviejų kūrinių. Pirmasis yra spektaklis su įvairiais „tikrovės įsiveržimais“ pagal šio darbo autorės ir dramaturgės Marijos Judzentavičiūtės pjesę apie manipuliaciją, apie žmogaus pasidavimą daugumos nuomonei, apie visuomenės nuomonės formavimą, kuris vyksta kasdien, mums gal net nepastebint to (spektaklis yra statomas Klaipėdos Jaunimo teatre). Antrasis – dokumentinis filmas ta pačia tema kaip ir spektaklis, su žaidybiniais elementais.