Improvizacija kaip kūrybinė strategija spektaklio kūrimo procese


Doktorantė: Olga Lapina
Vadovai: doc. Oskaras Koršunovas, doc. dr. Ramunė Balevičiūtė
Katedra: Vaidybos ir režisūros
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2015-2018

Anotacija

Olga Lapina (D. Matvejevo nuotr.)

Tiriamojoje meno doktorantūros projekto dalyje aptariama improvizacijos sąvoka ir apraiškos skirtingose teatro formose. Analizuojami pagrindiniai improvizacijos taikymo būdai ir jų rezultatai Europos, Amerikos teatro mokyklose bei rusų teatro tradicijoje, kurioje, ypač M. Butkevičiaus teatro praktikoje, išsivystė svarbus žaidybinis improvizacijos aspektas. Šios dalies tikslas yra ištirti improvizaciją kaip efektyvų metodą, naudojamą ugdant teatro profesionalus, ruošiant vaidmenį, kuriant spektaklį ir apskritai galintį pasitarnauti kūrybinio prado išlaisvinimui ir praturtinimui. Improvizacija suvokiama ne tik kaip aktorinis instrumentas, bet ir kaip visavertė kūrybinė strategija, leidžianti atsirasti naujoms teatro formoms.

Kūrybinėje meno doktorantūros projekto dalyje pristatomi pagal skirtinguose spektaklio kūrimo etapuose taikomus improvizacijos principus sukurti darbai „Apie baimes“ (Valstybinis jaunimo teatras), „Kodas: HAMLET“ (Lietuvos rusų dramos teatras), „Žodžių fabrikas“ (Valstybinis akademinis V. Majakovskio teatras).