Smuikininko funkcijų kaita kameriniuose ansambliuose: komunikacijos ir interpretacijos aspektai


Doktorantė: Giedrė Žarėnaitė
Vadovės: prof. Ingrida Armonaitė-Galinienė, doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli
Katedra: Styginių instrumentų
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2014-2018

Anotacija

Giedrė Žarėnaitė

Giedrė Žarėnaitė