M. K. Čiurlionio kūriniai fortepijonui: tekstologijos ir redagavimo ypatumai


Doktorantė: Virginija Levickienė
Vadovai: prof. Zbignevas Ibelgauptas, doc. dr.Audra Versekėnaitė
Katedra: Fortepijono
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2012–2016

Anotacija

Virginija Levickienė

Virginija Levickienė

Šio meninio tyrimo tikslas – remiantis jau atliktais tekstologiniais ir redagavimo principų tyrimais bei praktinių tyrimų rezultatais suformuluoti muzikinio teksto redagavimo metodiką ir ją pritaikyti redaguojant M. K. Čiurlionio kūrinius fortepijonui.
Darbe iškeliamas autorinio bei redaguoto teksto santykis. Pateikiami Vakarų Europos kompozitorių kūrinių tyrinėjimų pavyzdžiai, šiuo aspektu remiamasi J. Griero, J. J. McGanno, G. Federio, P. H. Lango, H. Leichtentrito, G. Tomlinsono, J. Shepherdo, L. Kramerio, H. D. Johnstono, W. Emerio, S. T. Wottono, F. Browno publikuotais moksliniais darbais. Muzikinio teksto redagavimo ir jo pateikimo publikacijose problemos išskleidžiamos tiriant M. K. Čiurlionio fortepijoninių kūrinių rankraščius bei jų publikuotas redakcijas, kurios tekstologijos ir redagavimo aspektais lyginamos tarpusavyje (redakcijų autoriai: S. Šimkus, J. Čiurlionytė, V. Landsbergis, D. Eberlein, B. Vainiūnaitė, D. Kučinskas, J. Neniškytė, R. Zubovas).
Savo tiriamajame darbe autorė analizuoja muzikos kūrinių teksto pateikimo publikacijose aspektus, redagavimo eigoje atsirandančių tam tikrų pakeitimų (kaip antai nesutapimai su autografu) atsiradimo priežastis, šaltinių stematinius modelius, filologijoje suformuluotų tekstologijos teorijų taikymą tiriant muzikinius tekstus, jau nusistovėjusius redagavimo principus ir tam tikrus teksto pateikimo modelius, publikacijų tipus.
Meninio tyrimo objektas yra glaudžiai susijęs su Virginijos Levickienės meno projekto kūrybine puse, kurios didelę dalį sudaro M. K. Čiurlionio kūrinių fortepijonui atlikimas.