Muzikinės naracijos komponavimo būdai postdraminiame teatre


Doktorantė: Rita Mačiliūnaitė-Dočkuvienė
Vadovai: prof. Mindaugas Urbaitis, prof. dr. Antanas Kučinskas
Konsultantė: prof. dr. Rasa Vasinauskaitė
Katedra: Kompozicijos
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2013–2017

Anotacija

Rita Mačiliūnaitė

Rita Mačiliūnaitė | Anos Ablamonovos nuotr.

Šio meno projekto praktinės veiklos (kūrybos) objektas yra tapatus analizuojamam tiriamajame darbe „Muzikinės naracijos komponavimo būdai postdraminiame teatre“. Kompozitorė, šalia akustinių, elektroakustinių kompozicijų kūrimo, aktyviai dirba tarpdisciplininio meno srityje. Tiriamajame darbe tiriama muzikinė naracija postdraminio teatro krypties, pasižyminčios ryškiu muzikiniu diskursu, kūriniuose. Tyrimo metu tikimasi išsiaiškinti, kokios muzikinės naracijos formos egzistuoja muzikinio postdraminio teatro veikaluose.
Meno doktorantūros studijų metais planuojama ir toliau aktyviai kurti muziką teatrui, tarpdisciplininius projektus, sceninius veikalus, muzikinius-instrumentinius spektaklius, kuriuose labai ryškus muzikinis diskursas, atsisakoma tradicinio draminio naratyvo, o vaizdavimo objektai (istorija) kuriami padedant muzikai. Pagrindinis siekis – sukurti muzikinį-sceninį veikalą (pvz., garso teatrą), kuris atstovautų vienai postdraminio teatro krypčių – muzikinės naracijos teatrui. Jame egzistuotų muzikinė naracija ir būtų atsisakoma tradicinio literatūrinio teksto nuoseklumo.
Rengiant meno projektą autorei tapus dalyve-stebėtoja (dėl minėtos praktinės veiklos ir tiriamojo darbo objekto tapatumo), tikimasi menininko-tyrėjo analitinio požiūrio į visą kūrybos procesą nuo idėjos sukūrimo iki jos realizavimo scenoje.