R. Strausso Lied refleksija XX a. Lietuvoje: poetinis žodis muzikinės interpretacijos kontekste


Doktorantė: Ernesta Juškaitė
Vadovės: prof. Asta Krikščiūnaitė, doc. dr. Vytautė Markeliūnienė
Katedra: Dainavimo
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2016–2020

Anotacija

Ernesta Juškaitė

XX a. Lietuvoje vyravusi kultūrinė–politinė situacija tapo Richardo Strausso (1864-1949) dainų vertimų į lietuvių kalbą atsiradimo priežastimi. Esant ženkliems vokiškosios ir lietuviškosios sintaksės skirtumams, kilo keblumų dėl pilnaverčio muzikinio ir interpretacinio kūrinių išpildymo. Dėl netikslaus poetinio žodžio prasmės perteikimo ir vertimų įtakos poetinio teksto akcentų perkėlimui muzikiniame tekste, pakito kompozitoriaus užrašytas muzikinės interpretacijos kontekstas. Kintant kontekstui, kito ir kūrinio prasmė.

Meninį tyrimą įkvėpė atlikėjų praktikoje dažnai pasitaikančios dainų interpretacinio konteksto pateikimo klaidos. Dėl lingvistinių ir ekstralingvistinių komponentų susipynimo kyla sudėtingas kūrinio prasmės perteikimo vertimo procese klausimas, kuriam nagrinėti pasitelkta interpretacinė vertimų teorija. Tyrimas veda į R. Strausso Lied žanro kompozicijose, vertimo procese išprovokuotų, subtilių saitų tarp poetinio ir muzikinio teksto nykimo analizę bei gilesnį poetinio žodžio prasminių sąsajų su muzikine interpretacija nagrinėjimą.

Tikimasi, jog prieitos tyrimo išvados bei kritiška R. Strausso dainų percepcija pasitarnaus kamerinės muzikos atlikėjams kaip aktuali metodinė medžiaga, gilinantis į dainose egzistuojančias svarbiausias kūrėjo kompozicines paradigmas, o taip pat ir praktiniam dainininkų darbui, koncertų metu savo klausytojams perteikiant kuo tikslesnį R. Strausso dainų muzikinės interpretacijos kontekstą.