Repertuaro arfai formavimo problema


Doktorantė: Joana Daunytė
Vadovės: prof. Isabelle Perrin, doc. dr. Audra Versekėnaitė
Katedra: Styginių instrumentų
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2017–2021

Anotacija