Repertuaro arfai formavimo problema: lietuviškieji kontekstai 1970–2020


Doktorantė: Joana Daunytė
Vadovės: prof. Isabelle Perrin, doc. dr. Audra Versekėnaitė
Katedra: Styginių instrumentų
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2017–2021

Anotacija

Joana Daunytė / Martyno Aleksos nuotr.

Arfos tapsmas visaverčiu, moderniu muzikos instrumentu siejamas su XIX amžiumi, kai Prancūzijoje, JAV ir Rusijoje susiformavo trys pagrindinės arfos mokyklos. Lietuvoje nuo XX a. vidurio plėtojama atlikimo arfa tradicija glaudžiai susijusi su Rusijos arfos mokykla. Didžiulį indėlį į arfos meno formavimąsi istoriškai yra įnešę prancūzų muzikos kūrėjai, atlikėjai ir instrumentų meistrai, intensyviai tobulinę instrumento technines galimybes, atlikimo technikos niuansus bei suformavę komponavimo arfai pagrindus. Ši tradicija sėkmingai plėtojama ir vieno ryškiausių XX a. JAV arfininko – Carlos Salzedo, kurio įtaka pasaulinei muzikos arfai kūrybos praktikai išskirtinė.

Šio tyrimo tikslas – lietuviško arfos repertuaro plėtra, remiantis prancūzų kompozitorių ir atlikėjų bendradarbiavimo modeliu. Bus siekiama atskleisti pastarųjų penkių dešimtmečių (1970–2020) arfos muzikos sklaidos Lietuvoje tendencijas: sukurtus kūrinius arfai solo ir kameriniuose ansambliuose, koncertų salėse atliekamą bei pedagoginį repertuarą. Ypatingas dėmesys lietuviškos arfos istorijoje skiriamas Liudmilai Chetagurovai, kurios indėlis į lietuviško repertuaro arfai formavimą yra svariausias mūsų kultūros kontekste.

Reikšmingiausia šio meninio tyrimo dalis – tai atlikėjo ir kompozitoriaus bendradarbiavimo praktika ir patirtys. Tyrimo procese planuojama suorganizuoti meistriškumo kursus Lietuvos kompozitoriams, kurių tikslas supažindinti su arfos atlikimo specifika, išskiriant pagrindines technologines ir interpretacines problemas. Siekiant papildyti kūrinių arfai repertuarą lietuvių kūrėjų kompozicijomis, bus inicijuojamas kūrinių arfai konkursas. Jo metu sukurtoms kompozicijoms planuojama parengti atlikėjiškas redakcijas, jas atlikti ir įrašyti. Tikimasi, kad aktyvus atlikėjos ir kompozitorių bendradarbiavimas suformuos šių dienų Lietuvos kompozitoriams aktualias komponavimo arfai patirtis bei praplės šiuo metu labai kuklų lietuviškąjį arfos repertuarą.