Šiuolaikinio akordeono akustiniai ypatumai moderniosios muzikos kontekste


Doktorantas: Raimondas Sviackevičius
Vadovai: prof. Geir Draugsvoll, prof. dr. Rytis Ambrazevičius
Katedra: Liaudies instrumentų ir akordeono
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2013–2017

Anotacija

Raimondas Sviackevičius

Raimondas Sviackevičius

Šiuo meniniu tyrimu siekiama bent iš dalies užpildyti akordeono akustikos ir percepcijos žinių spragą, akcentuojant ypatingą jos problemą šiuolaikinėje akordeono muzikoje. Tyrimo tikslas – nustatyti ir susisteminti akustines ir jų lemiamas percepcines akordeono savybes, reikšmingas formuojant šiuolaikinį akordeono skambesį ir tinkamai naudojant jį moderniojoje muzikoje. Šiam tikslui pasiekti bus apžvelgiamas akustinis akordeono garso formavimosi vyksmą, tiriama, kaip objektyvieji ir subjektyvieji akordeono garso parametrai bei jų aktualūs aspektai (ypač tembras, intonavimo stabilumas, garso lygis, štrichų charakteristikos) priklauso nuo akordeono dalių fizinių savybių ir atlikimo technikos, kokie yra akustiniai ir psichologiniai akordeono didesnėje grupėje (kameriniame ansamblyje) aspektai. Bus siekiama nustatyti, kaip aptartieji garso parametrai ir akustinės-psichologinės „atlikimo taisyklės“ reiškiasi moderniojoje muzikoje, kuo grindžiama jų įvairovė, kokią įtaką jai turi kompozitoriaus kūrybinis „parašas“, komunikacinė kompozitoriaus-atlikėjo-klausytojo grandinė.
Pasaulyje bendrame muzikos instrumentų akustikos tyrimų kontekste akordeonui skirta labai mažai dėmesio. Netirti šio instrumento garso, atlikimo savitumų psichologiniai aspektai. Studijų stygiaus problema dar labiau išryškėja suvokus, kad akustinės ir percepcinės akordeono panaudojimo galimybės šiuolaikinėje muzikoje iš esmės išeina už „klasikinio“ akordeono įvaizdžio ribų. Šio meno projekto tiriamojo darbo metodai, tematika ir problematika organiškai įsirašo į aktualiausių tarpdisciplininių atlikimo mokslo tyrimų lauką, o rezultatai svarbūs kaip medžiaga metodikos pagrindams – tobulinant jaunųjų menininkų rengimo procesą, taip pat atskleidžiant naujas tobulėjimo galimybes profesionaliajam atlikėjui.