Smuikininko atlikimo technikų skirtumai grojant solo ir įvairios sudėties kameriniuose ansambliuose


Doktorantė: Giedrė Žarėnaitė
Vadovės: prof. Ingrida Armonaitė-Galinienė, doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli
Katedra: Styginių instrumentų
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2014-2019

Anotacija

Giedrė Žarėnaitė

Giedrė Žarėnaitė

Grojimas solo, kaip ir grojimas orkestre (tiek kameriniame, tiek simfoniniame), skiriasi nuo grojimo kameriniuose ansambliuose. Priklausomai nuo kamerinio ansamblio sudėties ir paties smuikininko pozicijos (pavyzdžiui, styginių kvartete), muzikantas privalo naudoti skirtingas atlikimo technikas. Šio darbo tikslas – įvardyti smuikininkui būdingas atlikimo technikas ir aprašyti, kaip jos funkcionuoja muzikos kompozicijų parengimo procese ir paties kūrinio atlikimo metu, kokie skirtumai iškyla grojant solo ir kameriniuose ansambliuose. Šiam tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: išnagrinėti smuikininko funkcionalumo sampratą, ištirti ansamblinio grojimo specifiką, įvardyti ir aprašyti smuikininko atlikimo technikas. Siekiant detaliau išnagrinėti konkrečius smuikininko raiškos atvejus, remiamasi pačios meno doktorantės patirtimi bei ryškiausių Lietuvos ir užsienio muzikos atlikėjų, kurie sėkmingai derina solo ir kamerinį grojimą interviu, repeticijų stebėjimu, koncertais ir įrašais.

Kūrybinėje meno projekto dalyje yra rengiami ir atliekami skirtingų epochų kūriniai, skirti solo smuikui ir įvairios sudėties kameriniams ansambliams, taip siekiant vieno pasirodymo metu atskleisti ir spręsti skirtingas muzikantui iškylančias problemas.