Sulamitos Aronovsky pianizmo ugdymo mokykla: atlikimo meno multitradiciškumas


Doktorantas: Mantautas Katinas
Vadovai: prof. Petras Geniušas, prof. habil. dr. Leonidas Melnikas
Katedra: Fortepijono
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2015–2019

Anotacija

Mantautas Katinas

Sulamita Aronovsky – iš Lietuvos kilusi Londono Karališkosios muzikos akademijos profesorė, Londono tarptautinio pianistų konkurso steigėja ir žiuri pirmininkė; gyvendama Lietuvoje buvo žinoma Žiūraitienės arba mergautine Kaporaitės pavarde. Kaune gimusi muzikė išugdė ne vieną pasaulinį pripažinimą pelniusį atlikėją, tarp kurių – Štutgarto aukštosios muzikos mokyklos profesorius Nicolasas Hodgesas, Karališkosios muzikos akademijos profesorius Ianas Fountainas, Vladimiro Aškenazy’o sūnus Vovka Aškenazy’s, Amiras Katzas ir kiti. Minėti pianistai yra įrašę savo repertuarą „Sony Classical“, EMI, „Decca“, „Naxos“ irašų kompanijose, koncertuoja su žymiausiais orkestrais, iš kurių paminėtini Niujorko ir Berlyno filharmonijų, Londono, Bostono ir Čikagos simfoniniai orkestrai.

Nuo 1956 m. Aronovsky 14 metų dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, vėliau pasitraukė į Jungtinę Karalystę. Aronovsky įsteigtas ir vadovaujamas Londono tarptautinis pianistų konkursas – Karališkojoje muzikos akademijoje ir „Royal Festival Hall“ Londone vykstantis renginys, globotas princesės Dianos, o vėliau princo Charleso – padėjo tarptautinės karjeros pamatus pianistams Behzodui Abduraimovui, Paului Lewisui, Simonui Trpčeskiui ir kitiems. Sulamita Aronovsky yra žiuri narė ir daugelio kitų tarptautinių konkursų (pavyzdžiui, Marguerite Long, Clevelando, Busoni, Paloma O’Shea, Arthuro Rubinsteino Tel Avive ir kt.).

Šiame tiriamajame darbe tiriamas multitradiciškumas ir jo raiška Aronovsky pianizmo ugdymo mokykloje. Siekiama suformuluoti multitradiciškumo sąvokos apibrėžtis ir įvertinti šio reiškinio svarbą muziko formavimuisi. Atsižvelgiant į multitradiciškumo įtaką fortepijono meno gyvavimui, aiškinamasi, ar fortepijono mokyklos ir fortepijoninio atlikimo tradicijos gali būti nacionalinės. Aronovsky muzikinės asmenybės universalumas darbe siejamas su multitradicinės profesinio brendimo terpės įtaka jos meninei raidai.