Projektai


Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tyrėjai menininkai ir mokslininkai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose tyrimų projektuose. Ypatingą paskatą meno praktikos ir mokslo tyrimų sąveikoms stiprinti suteikė 2013 m. Lietuvos mokslo tarybos paskelbtas Kultūrinės plėtros projektų konkursas, kurį laimėjo trys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tyrėjų projektai. Čia pristatomi LMTA Mokslo centro darbuotojų, kitų Akademijos tyrėjų ir meno doktorantų vykdomi ir užbaigti projektai bei jų rezultatai, susiję su HARPS kuruojamomis tyrimų sritimis.