Publikacijos


Autoriams ir leidinių redakcijoms sutikus, čia skelbiami vykdant kultūrinės plėtros projektą „Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“ parengti mokslinių ir meninių tyrimų bei mokslo populiarinimo straipsniai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantų tyrimų rezultatai ir kitos HARPS tikslus bei veiklos sritis atliepiančios meninių tyrimų ir atlikimo studijų publikacijos.