HARPS simpoziumas


2014 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įvyko I meninių tyrimų ir atlikimo studijų simpoziumas „Menų funkcijos kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“. Jame Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir kitų šalies institucijų tyrėjai analizavo aktualius meninių tyrimų ir atlikimo studijų sričių klausimus. Nagrinėtos atlikėjo polifunkcionalumo muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose, atlikimo sampratos pokyčių dabarties menuose, performatyvumo muzikoje ir teatre, kūrybos, atlikimo ir suvokimo sąveikos, meno ir menininko funkcijų visuomenėje problemos.

Kuruojant HARPS platformai, parengta ir išleista recenzuojama mokslo ir meno tyrimų straipsnių rinktinė „Menų funkcijos kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“ (sud. Lina Navickaitė-Martinelli).  Rinktinė parengta vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą kultūrinės plėtros projektą „Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“. Rinktinės tekstai skelbiami ir HARPS tinklalapio Publikacijų skiltyje.

 

Simpoziumo organizacinis komitetas:

doc. dr. Ramunė Balevičiūtė
doc. dr. Laima Budzinauskienė
prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė
doc. dr. Rūta Lipinaitytė
doc. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė
lekt. dr. Eglė Šeduikytė-Korienė
doc. dr. Judita Žukienė
HARPS vadovė doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli