Apie akusmatiškumą: neregimo garso apraiškos XX–XXI a. muzikos komponavimo kontekstuose


Doktorantas: Jonas Jurkūnas
Vadovai: prof. dr. Rytis Kabelis, doc. dr. Mārtiņš Viļums
Katedra: Kompozicijos
Doktorantūros laikotarpis: 2012–2016

Anotacija

Jonas Jurkūnas

Jonas Jurkūnas

Akusmatiškumas, kaip kategorija (o ne žanras), nusipelno papildomo dėmesio, žvelgiant iš šių dienų perspektyvų. Tai ne vien istorinę vertę nešanti sąvoka. Šiuolaikinės muzikos kompozitoriaus akimis, tai – garso ir vaizdo tarpusavio santykio laipsnis.
Persidengiančiose gyvai atliekamų ir atkuriamų garsų teritorijose, pasitelkiant akusmatiškumo sąvoką, kaip mato vienetą, galima pastebėti estetiškai, stilistiškai, kūrybiškai ir moksliškai atraktyvių bei netyrinėtų tendencijų.
Šio darbo tikslas – per akusmatiškumo sąvokos prizmę atrasti ir įvardinti kertines prielaidas sąlygojančias kūrybiškai rezultatyvų gyvai atliekamų ir atkuriamų garsų kontaktą, susiejant jas tarpdisciplininiais moksliniais saitais ir pagrindžiant šiuolaikinės muzikos pavyzdžiais.