F. Chopinas ir M. K. Čiurlionio ankstyvoji kūryba fortepijonui: kūrybinės paralelės, sąšaukos ir įtaka


Doktorantė: Gabrielė Kondrotaitė
Vadovai: prof. Zbignevas Ibelgauptas, prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė
Katedra: Fortepijono
Doktorantūros laikotarpis: 2010–2014

Anotacija

Gabrielė Kondrotaitė

Gabrielė Kondrotaitė

Viena gerai žinomų ir neginčijamų pirminių inspiracijų ankstyvojoje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryboje fortepijonui susijusi su romantine tradicija, Fryderyko Chopino dvasia. Pirmoje Gabrielės Kondrotaitės meninio tyrimo „F. Chopinas ir M. K. Čiurlionis: paralelės, santapos, įtaka“ dalyje pristatomos šių kompozitorių istorinės, asmeninės, kultūrinės ir meninės paralelės, aktualių kontekstų bei tekstų sąlyčio taškai. Šiame darbe atskleidžiami bendruoju požiūriu Chopiną ir Čiurlionį siejantys panašumai: romantinė estetika, humanistinės idėjos, tautinė savimonė, sąmoningai išlaikyti kontaktai su savo tautos folkloru bei kūrybinė jo integracija, originalus braižas, pranašaujantis naujas menines kryptis, ir kt.
Antroji tyrimo dalis skiriama Chopino ir Čiurlionio kūrybinių paralelių bei galimų įtakų pateikčiai, analizei ir interpretavimui. Aptarties lauke atsiduria M. K. Čiurlionio muzika fortepijonui iki 1904-ųjų, atskleidžianti kūrybines sąsajas su Chopino opusais. Išryškinamos abiejų menininkų kūrybos sferos, atspindinčios įvairaus intensyvumo sąlyčio taškus: nacionalumas muzikoje, žanrų idiomatika, atskiri fortepijoninės faktūros sprendimai, charakteringi žanrų elementai, muzikinės kalbos detalės bei požymiai. Atskleidžiamos ir gvildenamos konkrečios Chopino kūrybos įtakos Čiurlionio ankstyvojo laikotarpio kūriniams fortepijonui. Atradus vieną kitą lenkų kompozitoriaus muzikos ženklą arba tokių ženklų kompleksą lietuvių menininko kūryboje analizuojama, kokiu būdu jis ten atsirado: kaip inercinė saloninės kultūros dalelė (Čiurlionio mazurkos), kaip kanoninio kūrinio atgarsis (VL 182a), o gal – kaip artimo Chopinui, tačiau paradigminio čiurlioniško ženklo gimimas (pvz., galimos šopeniškų tercijų ir čiurlioniškų decimų sąsajos, ryški šopeniškų chromatizmų transformacija ir kt.). Darbe taip pat siekiama atrinkti korektiškiausią terminologiją, kuri tiktų aptariant Chopino muzikos įtaką ankstyvajai Čiurlionio kūrybai fortepijonui.