XX a. pab.–XXI a. pr. koncertinių kanklių repertuaro pokyčiai ir šiuolaikinės atlikimo tendencijos


Doktorantė: Aistė Bružaitė
Vadovės: prof. Lina Naikelienė, prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė
Konsultantės: prof. Rūta Rikterė, doc. dr. Laima Budzinauskienė
Katedra: Liaudies instrumentų
Doktorantūros laikotarpis: 2016–2017
(ištęstinės meno doktorantūros studijos meno licenciatams)

Anotacija

Aistė Bružaitė

XX a. pabaigoje koncertinių kanklių repertuaras smarkiai kito. Profesionalėjant kanklininkių atlikimo mokyklai, vis daugiau kompozitorių susidomėjo šiuo lietuvišku instrumentu bei savo kūryboje išreiškė inovatyvias (neįprastas kanklių muzikos atlikėjams ir klausytojams) idėjas. Darbe pasirinktas nagrinėti kanklių ir kamerinių ansamblių (kurių sudėtyje yra koncertinės kanklės) repertuaras, jo ypatumai ir kaita XX a. pab. – XXI a. pr. laikotarpyje, analizuojami originalūs kanklių kūriniai, apžvelgiama jų istorinė raida, gilinamasi į instrumento specifiką, atlikimo technines galimybes ir grojimo būdų įvairovę. Išskiriami svarbiausi ir ryškiausi soliniai kūriniai koncertinėms kanklėms, pristatomi jų autoriai. Atskirai analizuojamas „klasikinis“ ir šiuolaikinis kanklių repertuaras, jo pokyčiai ir dabartinės kūrimo tendencijos. Pateikiamas tyrimas (ir jo rezultatai), kurio metu buvo apklausti Lietuvos kompozitoriai ir muzikologai, kad būtų nustatytos bendrosios koncertinių kanklių galimybių įžvalgos, įvertinta jų padėtis šiuolaikiniame profesionaliosios muzikos kontekste. Darbe detaliai pristatomi ir klasifikuojami koncertinių kanklių atlikimo būdai, sudaryta lentelė, kurioje susisteminti tradiciniai ir netradiciniai grojimo koncertinėmis kanklėmis būdai, pateikiami jų pavyzdžiai ir žymėjimo ženklai. Atskirai apžvelgiamas kankliavimas naujomis įgarsintomis kanklėmis, kurios jau sulaukė didelio kompozitorių susidomėjimo ir įsitvirtino profesionaliosios šiuolaikinės muzikos kontekste. Darbe pateikiama informacija ir apie lietuviškoms kanklėms giminingus užsienio šalių instrumentus, bandoma įžvelgti tam tikrų sąsajų atlikimo srityje. Nagrinėjamos naujausios su atlikimu sietinos kūrinių koncertinėms kanklėms tendencijos, išskiriant pagrindinius niuansus, sunkumus, su kuriais tenka susidurti atlikėjui. Analizuojami keturi šiuolaikiniai koncertinių kanklių repertuaro kūriniai (E. Medekšaitės „Pjesė G.r.“, V. Germanavičiaus „Sningant magnolijų žiedais“, K. Maidenberg „От Цирцеи к Харибде“, Š. Nako „Paveikta moteris“), išsiskiriantys naujomis idėjomis ir originaliais atlikimo būdais.