Herojaus identiteto raiškos trajektorijos šiuolaikiniame Lietuvos teatre


Doktorantas: Paulius Ignatavičius
Vadovai: prof. Jonas Vaitkus, prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė
Katedra: Vaidybos ir režisūros
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2017–2021

Anotacija

Paulius Ignatavičius