Kūrybingumo fenomeno projekcija muzikinėje kompozicijoje


Doktorantas: Sigitas Mickis
Vadovai: prof. Vaclovas Augustinas, prof. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė
Katedra: Kompozicijos
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2014–2018

Anotacija

Sigitas Mickis

Sigitas Mickis

Tyrimo objektas – muzikinis kūrybingumas. Tyrimo tikslas – kūrybingo muzikos komponavimo taikymo bei vertinimo gairių numatymas. Tyrimo metodologija – stebėjimas (asmeninės patirties) bei sisteminė analizė.

Kūrybingumas yra traktuojamas kaip „tinkamo“ ir „naujo“ požymių amalgama (pagal Sternberg ir Lubart 1999). Išskiriami trys šių požymių lygmenys muzikos kūrybos procese: muzikinių parametrų lygmuo, mąstymo strategijų lygmuo, ir kūrinio lygmuo. Tyrinėjant šiuos lygmenis žvelgiama į kūrybingumo „proceso“ bei „produkto“ dedamąsias (pagal J. M. Rhodeso „4P“ tyrinėjimo modelį). Kūrybingumo procesas apibrėžiamas kaip klausimų sprendimas vertinant sprendimo galimybių kontekste perspektyvas. Muzikinių parametrų lygmenyje įvertinamos kūrybingo komponavimo galimybės ritmo, tonų, harmonijos, meloso, kontrapunkto, formos aspektais (kognityviniu aspektu – pagal Narmourą, 1992). Šie galimybių aspektai funkciškai siejami mąstymo strategijų lygmenyje, skiriant verbalinę, hierarchinę, linijinę, harmoninę, instrumentinę, ambientinę ir technologinę muzikos kūrimo alternatyvas (pagal Mickį, 2014). Kūrinio lygmenyje įvertinama mąstymo strategijų įtaka kūrinio kūrybingumui ir rekursinė kūrinio visumos įtaka žemesniems kūrybingumo lygmenims.

Reikšminiai žodžiai: kūrybingumas, muzikos komponavimas, kūrybingo komponavimo taikymas, muzikinių parametrų kūrybingo taikymo galimybės, muzikinio mąstymo strategijos, muzikos kūrinio kūrybingumo vertė.