Prancūzų klarneto mokyklos recepcija ir įtaka šiuolaikinei pučiamųjų instrumentų kultūrai Lietuvoje


Doktorantas: Vytautas Giedraitis
Vadovai: prof. Algirdas Budrys, doc. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė
Katedra: Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų
Numatomas doktorantūros laikotarpis: 2013–2017

Anotacija

Vytautas Giedraitis

Vytautas Giedraitis

Šiuolaikinė pučiamųjų instrumentų kultūra yra ryškus tarpkultūrinių mainų ir nacionalinių mokyklų sąveikos pavyzdys. XX a. II p. lietuvių klarneto mokykloje įvyko radikalus lūžis, kurį lėmė prancūzų sistemos instrumentų sklaida Lietuvoje ir Prancūzijos muzikinės kultūros poveikis nacionalinės pučiamųjų instrumentų tradicijos atsinaujinimui (iki tol Lietuvoje vyravo vokiečių sistemos instrumentai ir atlikimo tradicijos). Šiame darbe bus tiriama prancūzų klarneto mokyklos unikalumas ir specifika, taip pat – nagrinėjama prancūziškos tradicijos sklaida ir įtaka XX a. antros pusės lietuvių klarneto mokyklos formavimuisi.
Meno projekto kūrybinės dalies programa leidžia įsigilinti ir apibendrinti tiek moderniosios lietuvių pučiamųjų instrumentų kultūros ištakas ir pasiekimus, tiek ir ją reikšmingiausiai įtakojusios prancūzų mokyklos pagrindinius techninius ir stilistinius bruožus. Remiantis atliekamu meniniu tyrimu, atlikėjiškoje meno projekto dalyje rengiami šiuolaikiniai (XX–XXI a.) prancūzų ir lietuvių kompozitorių kūriniai klarnetui solo, su orkestru ir kamerinio ansamblio sudėtyje.