Rengiami meno projektai


Pasirinkite Jus dominančią kryptį:

Muzikos krypties meno doktorantūra

Fortepijono mokyklos samprata: interpretaciniai kanonai ir kūrybinės laisvės siekiamybė
Jurgis Aleknavičius (fortepijonas)

Atlikimo stiliaus darna ir ekspresija netradicinės sudėties ansambliuose
Ugnė Antanavičiūtė (kamerinis ansamblis)

Choras Katalikų Bažnyčios liturgijoje ir lietuvių chorvedžių (1990–2015) kūryba
Linas Balandis (choro dirigavimas)

Orkestrų struktūriniai principai. Simfoninis ir gamelano orkestrai
Marius Baranauskas (kompozicija)

Fortepijoninės muzikos improvizacijos principai
Mykolas Bazaras (fortepijonas)

Tritonio sampratos kismas ir sisteminis konstruktyvizmas XX a. kompozicijose
Božena Čiurlionienė (kompozicija)

Repertuaro arfai formavimo problema: lietuviškieji kontekstai 1970–2020
Joana Daunytė (arfa)

Performatyvumo estetika XXI a. fortepijono atlikimo mene
Marta Finkelštein (fortepijonas)

Prancūzų klarneto mokyklos recepcija ir įtaka šiuolaikinei pučiamųjų instrumentų kultūrai Lietuvoje
Vytautas Giedraitis (klarnetas)

Somatikos teorijos ir praktikos bei jų taikymas grojantiems fleita
Vytenis Gurstis (fleita)

R. Strausso Lied refleksija XX a. Lietuvoje: poetinis žodis muzikinės interpretacijos kontekste
Ernesta Juškaitė (dainavimas)

Sulamitos Aranovsky pianizmo ugdymo mokykla: atlikimo meno multitradiciškumas
Mantautas Katinas (fortepijonas)

Primityvizmas XX–XXI a. fortepijono muzikoje: interpretuojant pianistinio kanono „kitoniškumą“
Vincenzo de Martino (fortepijonas)

Figūrinių muzikos kompozicijų analizės metodika ir tipologija
Agnė Agnetė Mažulienė (kompozicija)

Kūrybingumo fenomeno projekcija muzikinėje kompozicijoje
Sigitas Mickis (kompozicija)

Fortepijono ir medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis: tembrinės-akustinės sąsajos
Maria Mirovskaya (kamerinis ansamblis)

H. Purcellio ir B. Britteno dainų paralelės
Giedrė Muralytė-Eriksonė (koncertmeisteris)

Studijinės kompozicijos fenomenas ir raiškos perspektyvos
Marius Salynas (kompozicija)

Tembro funkcija XX a. antros pusės – XXI a. komponavimo praktikoje: skambesio parametrų sąveikos aspektai
Aistė Vaitkevičiūtė (kompozicija)

Fiksuoto ir nefiksuoto muzikinių tekstų santykis italų baroko vokalinėje muzikoje: teorija ir atlikimo praktikos
Rūta Vosyliūtė (dainavimas)

Generating Authentic Performance Practice: Music and Prosody in Selected Lieder of Hugo Wolf
Darynn Zimmer (dainavimas)

Smuikininko atlikimo technikų skirtumai grojant solo ir įvairios sudėties kameriniuose ansambliuose
Giedrė Žarėnaitė (smuikas)

Tercinių trigarsių (triadų) neo-rymaniškoji interpretacija: transformacijos į komponavimo sistemą perspektyva
Raimonda Žiūkaitė (kompozicija)

Teatro ir kino krypties meno doktorantūra